Friluftsklubbens hytter

Friluftsklubben driver to hytter i marka - Sellanrå og Solstua. Her kan medlemmer og andre leie sengeplasser eller hele hytta. For Sellanrå gjelder at man må betale for minst 7 plasser for å kunne reservere hele hytta. På Solstua kan man uansett reservere hele hytta.

Viktig: Informasjon om bruk av hyttene under korona-pandemien:

Sellanrå Solstua

Bestilling, betaling og utlevering av nøkkel

Overnatting på hyttene bestilles via denne nettsiden. Klikk her eller på lenken "Bestilling" i menyen til høyre. Alternativt kan du henvende deg til Friluftsklubben på epost hyttedrift@friluftsklubben.no.

Overnattingen må betales senest en uke før hyttebesøket skal finne sted, eventuelt samtidig med utlevering av nøkkel/kode ved sen bestilling. Nøkkel (evt kode til nøkkelboks) utleveres etter betalingsfristens utløp.  Hyttene er ikke låst med DNT-lås, men med Friluftsklubbens egen lås.  Kontaktpersoner for formidling av nøkkel oppgis ved bestilling.

Proviantkjøp (kun Sellanrå) betales i ettertid.

Betaling gjøres til Friluftsklubbens konto 9235.21.68396, eller via Vipps til Friluftsklubben i Oslo (Sellanrå: 567122, Solstua: 567123).

Avbestilling etter betalingsfristen gir ikke rett på refusjon av innbetalt beløp.

Grupper som ønsker å booke en hytte for dagsbesøk i forbindelse med kurs eller arrangementer bes henvende seg til Friluftsklubben på epost  hyttedrift@friluftsklubben.no eller på telefon 944 88 175.